لیست محصولات

خرید اموزش زبان نصرت نروژی

آموزش زبان نرژوی نصرت

نصرت یکی از روش های کاربردی است که بسیار در ایران جواب دادهو شما را در 30 روز با روزی سی دقیقه تمرین و تکرار با کلمات و لغات پر کاربرد نروژی اشنا می کند تا بتوانید بخوبی این زبان را مکالمه کنید

نصرت یک روش صوتی بوده که روی کلمات و جکلات پر کاربرد تمرکز دارد

در خود درس بعد از آموزش و تکرار برای شما تمرین قرار داده است

آموزش زبان نصرت بهرتین روش موجود در کشور است که علاقه مندان بسیاری داردیادگیری زبان نروژی به روش نصرت


قیمت: 15000 تومان

برچسب ها: زبان نصرت , آموزش زبان نروژی , روش نصرت ,